letlive_logo

עמותת “תנו לחיות לחיות” הוקמה לפני 33 שנה במטרה לדאוג לבעלי החיים באשר הם. במסגרת פעולותיה הרבות, שמה העמותה דגש על הצלת כלבים וחתולים דרי רחוב (משוטטים), תוך השקעת מאמצים ומשאבים עצומים לאיסוף בעלי החיים מהרחוב, הגשת טיפול רפואי הולם, שיקומם ומציאת בתים מאמצים.

אנו מאמינים כי כלי מרכזי לפתרון בעיית דרי הרחוב הינו מבצעי עיקור וסירוס המוניים לכלבים וחתולים, ובשל כך משקיעים משאבים רבים בנושא (הן בביצוע הניתוחים עצמם והן בהסברה).

במשך שנות קיומה העלתה העמותה את המודעות הציבורית לחשיבות השמירה על חיי בעלי החיים ומניעת ההתעללות בהם, באמצעות הרחבת חוק צער בעלי חיים ואכיפתו. העמותה, כחלק מעקרונותיה, אינה ממיתה בעלי חיים שניתן להצילם ופועלת לצמצום ההמתות שלהם.

תנו לחיות לחיות מפעילה מוקד חילוץ והצלה, שלושה אמבולנסים לחילוץ בעלי חיים, בית מחסה לבע”ח מהגדולים בארץ, שלוש מרפאות וטרינריות, מחלקה משפטית ועוד.

שרות בתי הסוהר

שירות בתי הסוהר הינו ארגון בטחוני בעל ייעוד חברתי המשתייך למערכת אכיפת החוק.

תמצית תפקידו הינה החזקת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה, תוך שמירה על כבודם, מילוי צרכיהם הבסיסיים והקניית כלים מתקנים לכל האסירים המתאימים לכך. מתוך כך,  פועל הארגון לשיקום האסירים בזמן המאסר על מנת לשפר את יכולתם להיקלט בחברה לאחר השחרור. מערך שיקום האסירים מפעיל מגוון תכניות שיקום משולבות טיפול התנהגותי – רגשי, שיקום חינוכי, תעסוקתי ותורני  מזה כשני עשורים מאמץ שרות בתי הסוהר דרך ייחודית זו בעבודה השיקומית עם האסירים .

סגירת תפריט